top of page

PROPOZICE 2021

6. ročník DOGTREKKINGU PO STOPÁCH TOULOVCE

IMG_9182
Kempování v divočině
IMG_9206
Makové pole
SR1A1623

ZRUŠENO

Termín:

6.5. - 9.5. 2021

Uzávěrka přihlášek:

1.5.2021 (dle situace, budeme upřesňovat)

Zázemí:

Autokemp Seč Pláž

 

Délky tratí:

DOGTREKKING (LONG) - cca 89 km
MID - cca 50 km
ŠTĚNĚCÍ (SHORT) - cca 20 - 25 km

ZRUŠENO

PREZENCE
INFORMAČNÍ MEETINGY

Dogtrekking (LONG) - čtvrtek 6.5.2021 od 17.00 hodin
MID - pátek 7.5.2021 od 17.00 hodin
ŠTĚNĚCÍ - prezentace před startem nebo dle dohody

 

Při prezenci bude kontrolován očkovací průkaz psů (i těch, kteří se neúčastní závodu), kde bude požadováno platné očkování proti vzteklině.

Na prezenci obdržíte itinerář s mapou, startovací kartičku a nějaké další drobnosti. Doporučujeme se zúčastnit informačního meetingu, protože jen tam se dozvíte určité speciality, ale hlavně rady, doporučení k trase, místa kontrol a také vaše povinnosti. V jiných časech, než je zde uvedeno, meeting nebude (ani ráno a ani nikdy jindy, kdyby se zase asi tak 100 lidí ptalo.... :-) )


Účastníci mladší 18 let musí při prezenci předložit písemný souhlas rodičů. Všichni ostatní účastníci budou na místě podepisovat POTVRZENÍ O STARTU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ v tomto znění:
Tímto prohlašuji, že si plně uvědomuji náročnost celé akce, a přihlašuji se výhradně na své vlastní nebezpečí, s vědomím úplné osobní zodpovědnosti za sebe a svého psa. V případě potřeby, poskytnu první pomoc i svému soupeři. Veškeré své jednáni během akce podřídím zejména zdraví, ale i možnostem svého psa. Budu dodržovat daná pravidla a jednat čestně, protože vím, že nepoctivým jednáním bych podvedl především sám sebe a své svědomí.

Dogtrekking (LONG) - čtvrtek 6.5.2021 ve 21.00 hod.
MID - pátek 7.5.2021 ve 21.00 hod.
ŠTĚNĚCÍ - před startem
 

STARTY

Dogtrekking (LONG):  pátek 7.5.2021,  7.00 - 9.00 hod.
MID: sobota 8.5.2021,  7.00 - 9.00 hod.
ŠTĚNĚCÍ: sobota 8.5.2021, 9.00 - 10.00 hod.

Po domluvě je možný start i později (dříve nikoliv), ale vždy

s časem 9.00 hod. Jiný start, než výše uvedený doporučujeme poznamenat do přihlášky, v každém případě včas domluvit

e-mailem nebo telefonicky.

ČASOVÉ LIMITY

Dogtrekking (LONG): do 9.5.2021 do 10.00 hod.
MID: do 9.5.2021 do 10.00 hod.
ŠTĚNĚCÍ: do 8.5.2021 do 19.00 hod.

UBYTOVÁNÍ

ZRUŠENO

STARTOVNÉ

Dogtrekking (LONG): 300 Kč
MID: 200 Kč
ŠTĚNĚCÍ: 100 Kč

Hlaste při přihlašování i  doprovod (ti, kteří jdou s vámi, ale bez psů a bez bodování do MČR), je to kvůli tomu abychom věděli ohledně povolení na úřadech, kolik lidí se bude oficiálně pohybovat po trati. Doprovod platí dobrovolný poplatek 100 Kč, pokud by chtěl po cestě využívat živých kontrol, ale povinnost to není, necháváme to na Vaší volbě.

POZOR od roku 2018 platí nepřenositelnost startovného (na všech trecích pod MČR):

citace z pravidel: "1. Přihlášení" v kapitole "4.
Povinnosti účastníka": Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Startovné nelze převádět na jiného účastníka.

Na vysvětlenou: pokud zrušíte účast na závodu nelze již zaplacené startovné použít pro jinou osobu. Buď Vám bude vráceno nebo propadne pořadateli - podle data zrušení účasti, popř. po domluvě s pořadatelem. Každopádně ho nemůže využít někdo jiný.

 

Startovné ZATÍM NEPOSÍLEJTE

 

 

Autokemp Seč Pláž

 

http://www.autokempsec.cz

Každý účastník si musí ubytování domluvit sám.
Kontakt ZDE: http://www.autokempsec.cz/ubytovani/d-1039/p1=68

Máme od provozatelů kempu info, že je nejlepší zaslat e-mail s formulářem a objednávkou. Také provozovatel vzkazuje, že v rezervačním systému chatek v kempu se jeví všechno zadané, což je proto, že to provozovatel zadal vše pro náš dogtrekking. Nebojte, chatek a místa je v kempu zatím dost.

TRAŤ

Železné hory (Národní Geopark Železné hory), okolí Sečské přehrady....

 

Připravili jsme pro vás trasu, která vede převážně po turistických značkách. Terén nebude náročný, ale najdou se i místa, která nebude lehké překonat. Půjdete přírodní rezervací, údolími, skalními městy, po polích i vesničkami. Železné hory jsou vyhlášené malebnou krajinou plnou krásných míst, výhledů, potůčků a lesů.

Na trati Longu a Midu budou připraveny živé kontroly s občerstvením.

ZRUŠENO

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Neděle 9.5.2021 v 11.00 hodin (pro LONG a MID). 

Štěněcí trasa bez vyhlášení, každý účastník obdrží diplom a malou pozornost při dojití do cíle hned v sobotu.

Vyhlášení a přebírání cen – ceny si budou účastníci přebírat pouze osobně a v době určené pořadatelem.
Pokud se účastník vyhlášení nezúčastní, nemá nárok na ceny.

PARKOVÁNÍ

Parkování a stavění stanů v areálu bude organizováno pořadateli.

Při příjezdu  se řiďte pokynů pořadatelů.

KATEGORIE

Dogtrekking (LONG):
DTW2 - ženy nad 35 let

DTW1 - ženy do 35-ti let

DTM2 - muži nad 40 let

DTM1 - muži do 40-ti let

Turistické trasy (doprovodné akce):
MID muži (všechny věkové kategorie dohromady)
MID ženy (všechny věkové kategorie dohromady)
MID není součástí Dogmaratonu.

 

Štěněcí: bez pořadí

Kategorie MČR – o zařazení do kategorie DTx-2 si rozhoduje účastník sám tak, že jakmile překročí hranici DTW(M)-2 bude na něm, jestli se nahlásí (zařadí) do kategorie DTx-2, nebo ještě zůstane v DTx-1. Podmínkou je, že v danou sezónu nesmí kategorii měnit. Jestli se tedy přihlásí na první akci do kategorie DTx-1, musí v této kategorii absolvovat všechny ostatní akce v sezóně. Pokud tuto podmínku účastník nedodrží, bude z bodování MČR vyřazen.

1. Psi musí být po celou dobu závodu připoutání ke svému dvounožci.

2. Každý, kdo závod nedokončí projitím cíle, je povinnen tuto informaci neprodleně oznámit pořadateli (i v případě, že nezůstáváte na vyhlášení, pokud bydlíte v blízkosti závodu a rozhodnete se odjet apod., pořadatel si vyhrazuje právo vždy vědět, zda jste právě na trati nebo již nejste účastníkem závodu a to hlavně z důvodu bezpečnosti).

3. Pořadatel nebude v průběhu závodu radit po telefonu trasu. Samozřejmě výjimkou budou situace ohrožující zdraví a výjimečné situace.

4. V případě účastníka mladšího 15 let bude start povolen pouze s doprovodem, ve věku 15-18 let je třeba předložit písemný souhlas rodičů k přihlášce.

5. Je povoleno a doporučeno doplňovat zásoby vody a jídla u domorodců.

6. Kontroly na trati budeme oznamovat na informačním meetingu.

7. Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví – Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. Zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

8. Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi. Pro LONG starší jednoho roku. 

9. Odvoz z trasy bude zajištěn. Prosíme, využívejte odvozů opravdu jen z vážných důvodů jako je zranění psa či závodníka.

10. Část trasy vede i přírodní rezervací, proto se prosím pohybujte tímto územím s nejvyšší úctou k přírodě.

11. Prosíme o dodržování pořádku v celém areálu i na trase. Každý je povinnen si po svém čtyřnožci uklidit.

ZRUŠENO

ZRUŠENO

POVINNÁ VÝBAVA
PRACOVNÍ TŘÍDA KSP

Povinná výbava Dogtrekking (LONG):
LÉKÁRNIČKA - povinný obsah lékárničky:
1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem, 1x isotermická folie
2x BOTIČKA pro každého psa, který půjde s vámi
ČELOVKA (nebo baterka)
STRAVA pro psa
MISKA pro psa
LÁHEV s vodou pro psa
STRAVA pro člověka
BIVAKOVACÍ POTŘEBY - spací pytel a karimatka (nebo alumatka)

Doporučená výbava: orientační smysl a dobrá nálada..., mobilní telefon, náhradní baterie, pláštěnka, náhradní ponožky, pytlíky na psí exkrementy ...

Povinná a doporučená výbava MID a štěněcí:
Stejná jako pro Dogtrekking (LONG) mimo bivakovacích potřeb. Ty ale doporučujeme, pokud uvažujete využít max. časový limit a po cestě bivakovat (u MIDu),  letošní trať MIDu bude mít kolem 50 km.
Povinná výbava může být kontrolována na startu, v průběhu závodu nebo i v cíli. Bude pro všechny kategorie upřesněno na meetingu po prezenci.

 

Na našem dogtrekkingu se bude opět potvrzovat pracovní třída pro severská plemena. Podmínky pro plnění: Přihlásit psa, který bude plnit podmínky pro zařazení do pracovní třídy, je možné nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce před závodem, a to u odpovědné osoby (info na stránkách KSP). Majitel psa je povinen prokázat identitu psa originálním PP, a to opět pověřené osobě. Původ psa musí být nezpochybnitelný, MUSÍ mít čitelné tetování nebo čip! Pes musí být starší jednoho roku.

 

Týká se těchto plemen: Sibiřský husky, Aljašský malamut, Samojed a Grónský pes a majitel psa musí být členem KSP (Klubu severských psů). 

Na našem treku se bude potvrzovat jen kategorie LONG, protože MID není v seriálu dogmaratonu MČR.

 

http://www.polardogs.cz

VETERINÁRNÍ DOZOR

VETERINA CHOTĚBOŘ

+420 602 283 290

 

E-mail: info@veterinachotebor.cz

https://www.veterinachotebor.cz

ZRUŠENO

Doporučujeme prostudovat před závodem:
Soutěžní řád dogtrekkingu na www.dogtrekking.info, www.dogtrekking.cz
Závod je zařazen do seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu a závodníci jsou povinni řídit se Soutěžním řádem dogtrekkingu.

bottom of page